среда, 27 апреля 2016 г.

Chociaż kamienie sztachety te są z różnych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż czasami mało biegłym ślipiem trudno je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachetki te pochodzą z odmiennych epok i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż niekiedy mało wprawnym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, łatwej obróbce i stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu terenach Polski – piaskowiec najłatwiej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz także w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka bądź wstępnie ociosuje, składa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie wysyła do miejsca budowy ogrodzenia z PCVKrapkowic na plot i furtę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak sklejony spoiwem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Gdy lepiszczem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), gdy związki wapnia -wapnistym. Prócz substancji zlepiających występują tam także inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się barwa kamieni na balaski Winylowe na plot i furtę ze sztachetek, przybierają one wówczas przeróżne odcienie czerwieni, brązu a także zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak wielkich złóż kroi się najogromniejsze bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno również siekać na sześciany o regularnych zarysach, stosowane potem w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno także je porcjować przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nierównych obrysów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne ogrodzenie z Winylu używa się także wapienie - skały osadowe, powstałe z uzbieranych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z archaicznych epok geologicznych są twardsze, można je nawet polerować promowane na ogrodzenia z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachet. Nadają się jednakże głównie do stosowania w środku budynku, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przydają się piaskowce krzemionkowe, dlatego że są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od charakteru parku a także własnych upodobań kształt kamiennych tafli może być różny – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po prosto skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki a także ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa buduje się z kamieni wielorakiego układu, ułożonych na kamiennym albo betonowym fundamencie. Jeżeli ogrodzenie powstaje z fragmentów o nietypowych obrysach, wypada je właściwie łączyć tzn. tak, by forma każdego kolejnego integrował się z poprzednim. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe wyrwy w środku można wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Płot z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych i innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce wykorzystywane do konstrukcji ogrodzenia należą do głazów mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca a także niskich temperatur ekspresowo niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają także mchem a także wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań względnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy zdrapywać kurzu z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, albowiem na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Wyspecjalizowane fabryki porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości automatycznego zmywania ogrodzenia z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak pożądamy, ażeby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий